Aittovaara-Pyhänselkä 400+110 kV voimajohto

Suunnittelemme voimajohdon rakentamista Aittovaaran ja Mustasuo-Tynnyrikorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden liittämiseksi sähköverkkoon. Voimajohdon alkupiste on Aittovaaran tuulipuiston sähköasema ja päätepiste joko Fingridin suunnitteilla oleva Vuoton sähköasema tai olemassa oleva Pyhänselän sähköasema. Reitti kulkee Pudasjärven, Utajärven, Oulun ja Muhoksen kuntien alueilla, ja sen pituus vaihtelee liittymispisteestä riippuen, ollen noin 34 tai 64 kilometriä. Kuntakeskus Muhos sijaitsee noin 4-5 kilometrin päässä voimajohtoreitin päätepisteestä.

Voimajohtohankkeen postituslistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@tuulialfa.fi. Viestissä tulee käydä ilmi Aittovaara-Pyhänselkä voimajohdon sähköpostilistalle ilmoittautumista (tai siitä poistumista).


Voimajohto voidaan toteuttaa siten, että 400 kV ja 110 kV voimajohdot sijoitetaan samoihin pylväisiin, tai yksistään 400 kV tai 110 kV jännitetasolla, riippuen siirrettävän sähköenergian määrästä. Hankkeesta on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), ja YVA-ohjelma oli nähtävillä 30.11.2023-12.1.2024. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti 400+110 kV voimalinjan vaikutuksia, sillä se vaatii suurimmat rakenteet ja pylväät ovat tiheämmässä verrattuna 400 kV tai 110 kV voimajohtoihin.

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: -

Enimmäiskorkeus: -

Kokonaisteho n.: 400 + 110 kV

Status: YVA-menettely vireillä

Hankkeen yhteyshenkilö

Reija Knuutila

Hankekehitysjohtaja

+ 358 50 379 3735

Reija.knuutila@tuulialfa.fi