Aittovaara-Pyhänselkä 400+110 kV voimajohto

Suunnittelemme voimajohdon rakentamista Aittovaaran ja Mustasuo-Tynnyrikorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden liittämiseksi sähköverkkoon. Voimajohdon alkupiste on Aittovaaran tuulipuiston sähköasema ja päätepiste joko Fingridin suunnitteilla oleva Vuoton sähköasema tai olemassa oleva Pyhänselän sähköasema. Reitti kulkee Pudasjärven, Utajärven, Oulun ja Muhoksen kuntien alueilla, ja sen pituus vaihtelee liittymispisteestä riippuen, ollen noin 34 tai 64 kilometriä. Kuntakeskus Muhos sijaitsee noin 4-5 kilometrin päässä voimajohtoreitin päätepisteestä.

Tästä voit tutustua hankkeen YVA-ohjelmaan.

Voimajohto voidaan toteuttaa joko 400+110 kV, 400 kV tai 110 kV jännitetasolla, riippuen siirrettävän sähköenergian määrästä. Ympäristövaikutusten arviossa tarkastellaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti 400+110 kV voimalinjan vaikutuksia, sillä se vaatii suurimmat rakenteet ja pylväät ovat tiheämmässä verrattuna muihin vaihtoehtoihin, mikä lisää sen ympäristövaikutuksia. (Kartta on suuntaa-antava)

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: -

Enimmäiskorkeus: -

Kokonaisteho n.: 400 + 110 kV

Status: YVA-menettely vireillä

Hankkeen yhteyshenkilö

Reija Knuutila

Hankekehitysjohtaja

+ 358 50 379 3735

Reija.knuutila@tuulialfa.fi