Utajärvi, Tynnyrikorpi

Sijainti: Utajärvi

Voimaloiden määrä: 34-47

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Pudasjärvi, Aittovaara

Sijainti: Pudasjärvi

Voimaloiden määrä: 20-29

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Pudasjärvi, Uolevinsuo

Sijainti: Pudasjärvi

Voimaloiden määrä: 18–25

Status: Kaavoitus valmistelussa

Rovaniemi, Meltaus

Sijainti: Rovaniemi

Voimaloiden määrä: 3

Status: Kaavoituksessa

Vaala, Turkkiselkä

Sijainti: Vaala

Voimaloiden määrä: 42

Status: Kaava ja rakennusluvat hyväksytty

Kittilä, Tuohivaara

Sijainti: Kittilä

Voimaloiden määrä: 5-6

Status: Kaavoituksessa

Kuusamo, Matkavaara

Sijainti: Kuusamo

Voimaloiden määrä: 5-6

Status: Kaavoituksessa

Oulu, Mustasuo

Sijainti: Oulu

Voimaloiden määrä: 40–57

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Rovaniemi, Kuusiselkä

Sijainti: Rovaniemi

Voimaloiden määrä: 5-6

Status: Kaavoituksessa

Oulu, Varpasuo

Sijainti: Oulu

Status: Kaavoitus valmistelussa

Oulu, Sarviselkä

Sijainti: Oulu

Voimaloiden määrä: 15-20

Status: Kaavoitus valmistelussa

Salla, Lapioselkä

Sijainti: Salla

Voimaloiden määrä: 150–200

Status: Sallan kunnassa hankkeen kaavoitus on käynnistynyt toukokuussa 2023 ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aloittamista valmistellaan

Aittovaara-Pyhänselkä 400+110 kV voimajohto

Sijainti: Pudasjärvi, Utajärvi, Oulu ja Muhos

Voimaloiden määrä: -

Status: YVA-menettely vireillä