Kittilä, Tuohivaara

Tuohivaaran tuulivoimahanke sijoittuu Kittilän kuntaan, noin 29 kilometrin päähän Kittilän keskustasta etelään. Hankkeen tarkoitus on rakentaa Tuohivaaran tuulivoimapuiston alueelle 5–6 tuulivoimalaa.

Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä, eikä alueelle tehdyssä alustavassa laajassa selvityksessä noussut esiin ilmeisiä rakentamista estäviä tekijöitä. Hankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä. Hankkeen vaikutuksia selvitetään tarkemmin osayleiskaavoituksessa, joka on edennyt kaavaluonnoksen valmisteluvaiheeseen.

123movies

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 5-6

Enimmäiskorkeus: 260 metriä

Kokonaisteho n.: 35-44 MW

Status: Kaavoituksessa

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi