Kuusamo, Matkavaara

Hanke sijoittuu Matkavaaran alueelle Kuusamon kaupungin länsirajalle, Posion kunnanrajan läheisyyteen. Kaava-alue rajautuu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien rajalle niin, että suunnitellut voimalapaikat ja kaava-alue sijoittuu kokonaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kuusamon kaupungin puolelle.

Hankkeen tarkoitus on rakentaa Matkavaaran tuulivoimapuiston alueelle 5-6 tuulivoimalaa. Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä, eikä alueelle tehdyssä alustavassa laajassa selvityksessä noussut esiin ilmeisiä rakentamista estäviä tekijöitä. Kaavoittaminen on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

123movies

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 5-6

Enimmäiskorkeus: 260 metriä

Kokonaisteho n.: 35-44 MW

Status: Kaavoituksessa

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi