Kuusamo, Matkavaara

Hanke sijoittuu Matkavaaran alueelle Kuusamon kaupungin länsirajalle, Posion kunnanrajan läheisyyteen. Kaava-alue rajautuu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien rajalle niin, että suunnitellut voimalapaikat ja kaava-alue sijoittuu kokonaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kuusamon kaupungin puolelle.

Hankkeen tarkoitus on rakentaa Matkavaaran tuulivoimapuiston alueelle 5–6 tuulivoimalaa. Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä, eikä alueelle tehdyssä alustavassa laajassa selvityksessä noussut esiin ilmeisiä rakentamista estäviä tekijöitä. Kaavoittaminen on etenemässä kaavaehdotusvaiheeseen.

123movies

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 5-6

Enimmäiskorkeus: 260 metriä

Kokonaisteho n.: 35-44 MW

Status: Kaavoituksessa

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi