Oulu, Mustasuo

Mustasuon tuulivoimahanke sijoittuu Oulun kaupungin itäosaan, lähelle Utajärven kuntaa. Tarkoituksena on rakentaa Oulun alueelle enintään 57 tuulivoimalaa. Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä. Alueelle tehdään alustava laaja nykytilaselvitys, jonka avulla selvitetään mahdolliset rakentamista estävät tekijät ennalta. Hankkeen yhteisvaikutuksien arviointi toteutetaan yhdessä Tynnyrikorven hankkeen kanssa. Yhteensä alueelle suunnitellaan enintään 104 tuulivoimalaa, ja hankkeen infrastruktuurin liittäminen sähköverkkoon tapahtuu Aittovaara–Pyhänselkä-voimajohdon kautta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Aurinkovoimalan nimellisteho on noin 250 MWp.

Tästä voit tutustua hankkeen YVA-ohjelmaan.

Hankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely ovat tällä hetkellä käynnissä! Menettelyn puitteissa selvitetään luvittamiseen tarvittavat yksityiskohdat sekä hankkeen vaikutukset. Alustavan aikataulun mukaan ympäristövaikutusten arviointityö valmistuu vuoden 2024 alkukesään mennessä, ja YVA-selostus toimitetaan yhteysviranomaiselle kesällä 2024. Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2024. Osayleiskaavat on suunniteltu saattamaan valmiiksi niin, että ne ovat hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2025. Aikataulun mukaan hankkeen rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2026, ja tuotanto alkaisi aikaisintaan vuonna 2028.

123movies

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 40–57

Enimmäiskorkeus: 300 metriä.

Kokonaisteho n.: 280–600 MW.

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Hankkeen aineistot

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi