Pudasjärvi, Aittovaara

Tynnyrikorven tutkimusalue sijoittuu Utajärven kunnan pohjoisosaan rajautuen pohjoisessa Pudasjärven kuntaan. Tutkimusalueen itäpuoli rajautuu osittain Oulun kaupunginrajaan. Utajärven keskustaajamaan on matkaa yli 30 kilometriä.

Hankkeen tarkoitus on rakentaa Aittovaaran tuulivoimapuiston alueelle 30-50 tuulivoimalaa. Hankkeella on puolustusvoimien hyväksyntä ja alueelle on tehty laaja nykytilaselvitys jonka perusteella ilmeiset rakentamista estävät tekijät ovat pyritty ennalta selvittämään.

Hankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt kesällä 2022, jossa selvitetään hankkeen luvittamiseen vaadittavat yksityiskohdat, sekä vaikutukset siten, että suunnittelu voidaan kohdentaa vastaamaan mahdollisimman hyvin hankkeen vaikutusten lieventämisen ja kompensoinnin näkökulmasta unohtamatta puiston teknistä toteutettavuutta. Luvitusvaihe vie tuulivoimahankkeista keskimäärin kahdesta kolmeen vuotta, jolloin rakentaminen olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan vuosina 2025-26.

Tuulialfa pyrkii lisäämään kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa ja nostaa yhteistyökumppaniemme maanomistuksen arvoa. Tuulialfa pitää CO2-päästötöntä ja uusiutuvaa tuulivoimatuotantoa merkittävänä osana kokonaisuudesta, jolla saavutetaan Suomen ilmasto, sekä sähkönomavaraisuus tavoitteet.

Hankkeen tiedot

Tänne tulee jotain kivaa dataa

Sijainti: Pudasjärvi

Alustava voimalamäärä: 20-30

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Arvioitu vuosituotanto:: Ei vielä tiedossa

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi