Pudasjärvi, Aittovaara

Aittovaaran tuulivoimahanke sijoittuu Pudasjärven kaupungin lounasosaan, Oulun ja Utajärven kunnan läheisyyteen. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Aittovaaran tuulivoimapuiston alueelle 20–29 tuulivoimalaa. Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä, eikä alueelle tehdyssä alustavassa laajassa selvityksessä noussut esiin ilmeisiä rakentamista estäviä tekijöitä.

Hankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyivät kesällä 2022. Menettelyssä selvitetään luvittamiseen vaadittavat yksityiskohdat sekä hankkeen vaikutukset. Näin suunnittelu voidaan kohdentaa vaikutusten lieventämiseen, unohtamatta teknistä toteutettavuutta. Luvitusvaihe vie keskimäärin 2–3 vuotta, eli rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan 2025–2026.

123movies

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 20-29

Enimmäiskorkeus: 300 metriä

Kokonaisteho n.: 140-290 MW

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Hankkeen yhteyshenkilö

Aki Hassinen

kehitysjohtaja

+358 50 327 2629

aki.hassinen@tuulialfa.fi