Pudasjärvi, Aittovaara

Aittovaaran tuulivoimahanke sijoittuu Pudasjärven kaupungin lounasosaan, Oulun ja Utajärven kunnan läheisyyteen.

Hankkeen tiedot

Hankkeen tarkoitus on rakentaa Aittovaaran tuulivoimapuiston alueelle 20-30 tuulivoimalaa. Hankkeella on puolustusvoimien hyväksyntä ja alueelle on tehty laaja nykytilaselvitys jonka perusteella ilmeiset rakentamista estävät tekijät ovat pyritty ennalta selvittämään. Hankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt kesällä 2022, jossa selvitetään hankkeen lovittamiseen vaadittavat yksityiskohdat, sekä vaikutukset siten, että suunnittelu voidaan kohdentaa vastaamaan mahdollisimman hyvin hankkeen vaikutusten lieventämisen ja kompensoinnin näkökulmasta unohtamatta puiston teknistä toteutettavuutta. Luvitusvaihe vie tuulivoimahankkeista keskimäärin kahdesta kolmeen vuotta, jolloin rakentaminen olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan vuosina 2025–26. Tuulialfa pyrkii lisäämään kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa ja nostaa yhteistyökumppaniemme maanomistuksen arvoa. Tuulialfa pitää CO2-päästötöntä ja uusiutuvaa tuulivoimatuotantoa merkittävänä osana kokonaisuudesta, jolla saavutetaan Suomen ilmasto, sekä sähkönomavaraisuus tavoitteet.

Sijainti: Pudasjärvi

Alustava voimalamäärä: 20-30

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Arvioitu vuosituotanto:: Ei vielä tiedossa

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi