Rovaniemi, Meltaus

Meltauksen tuulivoimahanke on Rovaniemen kaupungissa, Lapin maakunnassa.  Alue sijoittuu Rovaniemen kaupungin pohjoisosassa Kittilän ja Sodankylän kuntien läheisyyteen. Rovaniemen keskustaajamaan on matkaa noin 50 kilometriä. Hankkeen tarkoitus on rakentaa Meltauksen tuulivoimapuiston alueelle 25–35 tuulivoimalaa. Hankkeella on puolustusvoimien hyväksyntä, eikä alueelle tehdyssä alustavassa laajassa selvityksessä noussut esiin ilmeisiä rakentamista estäviä tekijöitä.

Hankkeen kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on tarkoitus käynnistyä kesällä 2023. Menettelyssä selvitetään luvittamiseen vaadittavat yksityiskohdat sekä hankkeen vaikutukset. Näin suunnittelu voidaan kohdentaa vaikutusten lieventämiseen, unohtamatta teknistä toteutettavuutta. Luvitusvaihe vie keskimäärin 2-3 vuotta, eli rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan 2026-2028.

123movies

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 25–35

Enimmäiskorkeus: 300 metriä.

Kokonaisteho n.: 175–350 MW

Status: Kaavoitus valmistelussa

Hankkeen yhteyshenkilö

Aki Hassinen

kehitysjohtaja

+358 50 327 2629

aki.hassinen@tuulialfa.fi