Rovaniemi, Meltaus

Meltauksen hybridihanke on Rovaniemen kaupungissa, Lapin maakunnassa.  Alue sijoittuu Rovaniemen pohjoisosaan Kittilän ja Sodankylän kuntien läheisyyteen ja kuuluu Rovaniemen tuulivoimastrategian mukaisia prioriteetti 1. alueisiin. Rovaniemen keskustaan on matkaa noin 50 kilometriä. Hankkeessa suunnitellaan kolmea tuulivoimalaa ja sähkön akkuvarastoja, sekä selvitetään aurinkovoimantuotantoa ja mahdollisesti pienimuotoista vedyntuotantolaitosta  

Tuulivoimaloiden osalta hankkeen esisuunnittelu jo tehty ympäristöarvot huomioiden ja Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu. Tuulivoimaosayleiskaavoitus on käynnistetty ja OAS-sunnitelma julkaistaan lähiaikoina. Kaavoituksen yhteydessä tarkennetaan hankesuunnitelmaa ja selvitetään luvittamiseen vaadittavat yksityiskohdat sekä hankkeen vaikutukset. Näin suunnittelu voidaan kohdentaa vaikutusten lieventämiseen, unohtamatta teknistä toteutettavuutta. Luvitusvaihe vie keskimäärin 2-3 vuotta, eli rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan 2027-2029. Tuulivoiman lisäksi tarkastellaan aurinkovoiman ja vihreän vedyntuotannon sijoittamista Meltauksen alueelle.

123movies

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 3

Enimmäiskorkeus: 230 metriä.

Kokonaisteho n.: 18-30 MW

Status: Kaavoituksessa

Hankkeen aineistot

Hankkeen yhteyshenkilö

Sonja Oksman

Projektipäälikkö

+358 50 360 7917

sonja.oksmani@tuulialfa.fi