Salla, Lapioselkä

Lapioselän tuulivoimahanke sijoittuu Sallan ja Savukosken alueelle, Sallan pohjois- ja Savukosken itäosiin. Hankkeen tarkoitus on rakentaa Lapioselän tuulivoimapuiston alueelle 150-200 tuulivoimalaa. Hankkeesta on alustavasti neuvoteltu Puolustusvoimien kanssa.

Sallan puolella hankkeen kaavoitusaloite hyväksyttiin toukokuussa 2023 ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) käynnistämistä valmistellaan. Menettelyssä selvitetään luvittamiseen vaadittavat yksityiskohdat sekä hankkeen vaikutukset. Näin suunnittelu voidaan kohdentaa vaikutusten lieventämiseen, unohtamatta teknistä toteutettavuutta. Savukosken puolella kaavoitus pyritään saamaan käyntiin vuoden 2024 aikana. Luvitusvaihe vie keskimäärin 3-5 vuotta, eli rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan 2027-2029.

123movies

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 150–200

Enimmäiskorkeus: 320 metriä

Kokonaisteho n.: 1050–2000 MW

Status: Sallan kunnassa hankkeen kaavoitus on käynnistynyt toukokuussa 2023 ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aloittamista valmistellaan

Hankkeen aineistot

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi