Utajärvi, Tynnyrikorpi

Tynnyrikorven tutkimusalue sijoittuu Utajärven kunnan pohjoisosaan, rajautuen pohjoisessa Pudasjärven kuntaan. Tutkimusalueen itäpuoli rajautuu osittain Oulun kaupungin rajaan. Utajärven keskustaajamaan on matkaa yli 30 kilometriä. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Tynnyrikorven tuulivoimapuiston alueelle 30–50 tuulivoimalaa. Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä, eikä alueelle tehdyssä alustavassa selvityksessä noussut esiin ilmeisiä rakentamista estäviä tekijöitä.

 

Hankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyivät kesällä 2022. Menettelyssä selvitetään luvittamiseen vaadittavat yksityiskohdat sekä hankkeen vaikutukset. Näin suunnittelu voidaan kohdentaa vaikutusten lieventämiseen, unohtamatta teknistä toteutettavuutta. Luvitusvaihe vie keskimäärin 2-3 vuotta, eli rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan 2025-2026.


embedgooglemap.net

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 20-50

Enimmäiskorkeus: 300 metriä

Kokonaisteho n.: 210-500 MW

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi