Utajärvi, Tynnyrikorpi

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Utajärvelle. Hankealue sijoittuu Utajärven kunnan pohjoisosaan rajautuen pohjoisessa Pudasjärven kaupunkiin ja lännessä osittain Oulun kaupungin rajaan. Hankkeessa Tynnyrikorven tuulivoimapuiston alueelle on mahdollista sijoittaa tässä vaiheessa arvioiden noin 20-40 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW.

Tuulialfa pyrkii lisäämään kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa ja nostaa yhteistyökumppaniemme maanomistuksen arvoa. Tuulialfa pitää CO2-päästötöntä ja uusiutuvaa tuulivoimatuotantoa merkittävänä osana kokonaisuudesta, jolla saavutetaan Suomen ilmasto, sekä sähkönomavaraisuus tavoitteet.

Hankkeen tiedot

Sijainti: Utajärvi

Alustava voimalamäärä: 20-50

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Arvioitu vuosituotanto:: Ei vielä tiedossa

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi