Utajärvi, Tynnyrikorpi

Tynnyrikorven tutkimusalue sijoittuu Utajärven kunnan pohjoisosaan, rajautuen pohjoisessa Pudasjärven kuntaan. Tutkimusalueen länsipuoli rajautuu osittain Oulun kaupungin rajaan. Utajärven keskustaajamaan on matkaa yli 30 kilometriä. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Tynnyrikorven tuulivoimapuiston alueelle enintään 47 tuulivoimalaa. Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä, eikä alueelle tehdyssä alustavassa selvityksessä noussut esiin ilmeisiä rakentamista estäviä tekijöitä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan yhdessä Mustasuon hankkeen kanssa.

Tästä voit tutustua hankeen YVA-ohjelmaan.

Hankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely ovat tällä hetkellä käynnissä! Menettelyn puitteissa selvitetään luvittamiseen tarvittavat yksityiskohdat sekä hankkeen vaikutukset. Alustavan aikataulun mukaan ympäristövaikutusten arviointityö valmistuu vuoden 2024 alkukesään mennessä, ja YVA-selostus toimitetaan yhteysviranomaiselle kesällä 2024. Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2024. Osayleiskaavat on suunniteltu saattamaan valmiiksi niin, että ne ovat hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2025. Aikataulun mukaan hankkeen rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2026, ja tuotanto alkaisi aikaisintaan vuonna 2028.

Tästä voit tutustua Utajärven kunnan kuulutukseen.


embedgooglemap.net

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 34-47

Enimmäiskorkeus: 300 metriä

Kokonaisteho n.: 210-500 MW

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi