Utajärvi, Tynnyrikorpi

Tynnyrikorven tutkimusalue sijoittuu Utajärven kunnan pohjoisosaan, rajautuen pohjoisessa Pudasjärven kuntaan. Tutkimusalueen länsipuoli rajautuu osittain Oulun kaupungin rajaan. Utajärven keskustaajamaan on matkaa yli 30 kilometriä. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Tynnyrikorven tuulivoimapuiston alueelle enintään 47 tuulivoimalaa. Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä, eikä alueelle tehdyssä alustavassa selvityksessä noussut esiin ilmeisiä rakentamista estäviä tekijöitä. Hankkeen kaavoitus ja YVA toteutetaan yhdessä Mustasuon hankkeen kanssa.

 

Hankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely ovat tällä hetkellä käynnissä! Menettelyn puitteissa selvitetään luvittamiseen tarvittavat yksityiskohdat sekä hankkeen vaikutukset. Alustavan aikataulun mukaan ympäristövaikutusten arviointityö valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin YVA-selostus toimitetaan yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän odotetaan valmistuvan keväällä 2025. Osayleiskaava on suunniteltu saatettavan valmiiksi niin, että ne ovat hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2025. Aikataulun mukaan hankkeen rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2026, ja tuotanto alkaisi aikaisintaan vuonna 2028.


embedgooglemap.net

Hanke numeroina

Voimaloiden määrä: 34-47

Enimmäiskorkeus: 300 metriä

Kokonaisteho n.: 210-500 MW

Status: Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Tanskanen

toimitusjohtaja

+ 358 44 977 0409

antti.tanskanen@tuulialfa.fi