Kittilän Tuohivaaran tuulivoimahankkeen
tuulivoimaosayleiskaavoitus käyntiin

Kittilän kunnanhallitus päätti käynnistää yksimielisesti oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Tuulialfan Tuohivaaran alueelle sijaitsevalle hankkeelle. Alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi 4-6 tuulivoimalaa.