Kuusamon Matkavaaran tuulivoimahankkeen
tuulivoimaosayleiskaavoitus käynnistyi

Kuusamon kaupunginhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Tuulialfa Oy:n kaavoitusaloitteen Matkavaaran tuulivoimahankkeen kaavoitustyön käynnistämiseksi. Hanke koostuu enintään kuudesta voimalasta.