Lapioselän tuulivoimahanke etenee Itä-Lapissa

Lapioselän tuulivoimahanke

Tuulialfa Oy:n Sallaan ja Savukoskelle sijoittuva Lapioselän tuulivoimahanke edistyy. Sallan osalta hankkeen kaavoitus käynnistyy loppuvuoden kuluessa Sallan kunnanhallituksen hyväksyttyä kaavoitusaloitteen toukokuussa 2023. ”Lähdimme viemään hanketta eteenpäin Salla-vetoisesti ja valmistelemme kaavoitusaloitteen jättämistä myös Savukoskella”, Tuulialfan toimitusjohtaja Antti Tanskanen sanoo.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely koko molempien kuntien alueelle ulottuvaa hankealuetta koskien käynnistetään alkuvuonna 2024.

Hankkeen laajuus on tässä vaiheessa vielä avoinna. Työlukuna käytetään 200 tuulivoimalaa, joista noin 70 % olisi Sallan ja 30 % Savukosken puolella. Puisto sijoittuisi kokonaisuudessaan Värriön yhteismetsän alueelle Sallassa ja Liesijoen yhteismetsän alueelle Savukoskella. Hankkeen maanvuokrasta on tehty sopimukset em. yhteismetsien kanssa ja informoitu myös keskeisimpiä sidosryhmiä kunnanvaltuustoja, porotaloutta sekä matkailua myöten.

Tuulialfa on esitellyt hanketta yleisötilaisuuksissa Sallassa ja Savukoskella lokakuun aikana.

Toteutuessaan hanke toisi alueelle mittavat tulot. Esimerkiksi Sallassa jopa 150 voimalaa toisi kunnalle usean miljoonan euron kiinteistöverotulot vuosittain. Em. yhteismetsien osakkaina oleville paikallisille metsänomistajille tulisi mittavat maanvuokrat ja tuulivoimapuisto tarjoaisi valmistuttuaan alueella myös kymmeniä pysyviä työpaikkoja mm. voimaloiden ja tiestön huollossa.

Rakennusaikana hankkeen työllisyysvaikutus olisi luonnollisesti paljon suurempi ja loisi merkittäviä työllisyys- ja palvelumahdollisuuksia mm. matkailulle ja Itä-Lapin maanrakennus- ym. urakoitsijoille, Tanskanen sanoo.

Alueellisesti hanke hyödyttäisi parantamalla huoltovarmuutta sekä lisäämällä Itä-Lapin houkuttelevuutta uusiutuvaa sähköä vaativien investointien näkökulmasta. ”Uusiutuvan sähkön saannin turvaaminen alkaa olla teollisuusinvestointien perusedellytys ja uskon sillä olevan merkitystä myös matkailuteollisuudelle tulevaisuudessa”, Tanskanen arvioi.

Tanskasen mukaan hankkeella on vaikutuksensa muihinkin maankäyttömuotoihin ja osa niistä, etenkin porotalouden osalta, saattaa olla kielteisiä. Hankealueella toimivien paliskuntien suuntaan Tuulialfa onkin esittänyt yhteistyötä hankkeen vaikutusten selvittämiseksi porotalouteen kompensaatiotoimineen. Esimerkiksi Pohjois-Sallan paliskunnalle Tuulialfan tekemän alustavan ehdotuksen mukaan em. voimalamäärä merkitsisi satojen tuhansien eurojen vuosittaiset korvaukset koko tuulipuiston toiminnan ajalta, sekä muita kohdennettuja kompensaatioita todennettujen vaikutusten pohjalta. Vastaavat kompensaatiot tulisivat kyseeseen myös Savukosken puolen paliskunnalle.

Tanskasen mukaan porotaloudelle korvataan myös valmisteluvaiheen selvityksissä käytetystä asiantuntemuksesta ja ajankäytöstä.

Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi käsittävät monia vaiheita useine kuulemis- ja yleisötilaisuuksineen ja kaikkiaan näihin kuluu muutamia vuosia. Päätöstä siitä, eteneekö tuulivoimahanke toteutukseen vai ei, on odotettavissa aikaisintaan vuonna 2026.

 

Itä-Lapissa hyvät edellytykset tuulivoiman ja aluevalvonnan yhteensovittamiseen

Itä-Lapin ja koko itäisen Suomen merkitys maamme uusiutuvan energian tuotannolle on kasvamassa. Maatuulivoiman rakentaminen on keskittynyt länsirannikolle niin voimakkaasti, että Fingridin mukaan alueellinen keskittyminen haastaa jo koko sähköjärjestelmän vakautta. Fingrid joutuukin rajoittamaan toistaiseksi uuden tuotannon liittämistä kantaverkkoon koko Oulun ja Porin välisellä rannikkovyöhykkeellä.

Itä-Lapissa myös aluevalvonnan ja tuulivoiman yhteensovittamiselle on suotuisammat edellytykset, esimerkiksi Itä-Suomen eteläosiin verrattuna. Tuulialfa on ollut Lapioselän hankkeesta tiiviissä yhteydessä Puolustusvoimien suuntaan useiden vuosien ajan ja teknisesti ratkaisu on ollut jo olemassa. Aiemmin tänä vuonna Puolustusvoimat linjasi pyrkivänsä myötävaikuttamaan siihen, että tuulivoimaa voitaisiin rakentaa myös sellaisille alueille, joilla se tällä hetkellä on aluevalvonnan tarpeiden vuoksi estynyt.

Uudessa hallitusohjelmassa aluevalvonnan ja tuulivoiman yhteensovittaminen on keskeisesti esillä tuulivoimakompensaation muodossa keväällä 2023 selvitystyönsä jättäneen kenraaliluutnantti evp. Arto Rätyn raportin mukaisesti. Hallituksen odotetaan nimittävän tätä koskevan korkean tason yhteistyöryhmän lähiaikoina.

Tuulialfa Oy on uusiutuvan energian hybridihankekehittäjä sekä sähköverkon balansointijärjestelmähankkeisiin keskittyvä suunnittelutoimisto, jolla on toistakymmentä hanketta menossa eri puolilla Pohjois-Suomea.

 

Lisätietoja:

Tuulialfa Oy:n toimitusjohtaja Antti Tanskanen, p. 044 977 0409