Oulun Mustasuon tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitus käynnistyi

Oulun kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tuulialfa Oy:n kaavoitusaloitteen Mustasuon tuulivoimahankkeen kaavoitustyön käynnistämisestä. Mustasuon tuulivoimahanke sijoittuu Oulun kaupungin itäosaan, Oulun ja Utajärven kunnan läheisyyteen.

Hankkeessa on tavoitteena rakentaa Mustasuon tuulivoimapuiston alueelle noin 40-60 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW