Pudasjärven Aittovaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitus käynnistyi

Pudasjärven kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tuulialfa Oy:n kaavoitusaloitteen Aittovaaran tuulivoimahankkeen kaavoitustyön käynnistämisestä. Hankealue sijoittuu Pudasjärven kaupungin lounasosaan Taipaleenharjun eteläpuolelle, noin 16km etäisyydelle Kurenalan keskustaajamasta.

Hankkeessa on tavoitteena rakentaa Aittovaaran tuulivoimapuiston alueelle noin 20-30 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW.