Sallan Lapioselkä tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitus käynnistyi

Sallan kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tuulialfa Oy:n kaavoitusaloitteen Lapioselän tuulivoimahankkeen kaavoitustyön käynnistämisestä. Lapioselän tuulivoimahanke sijoittuu Sallan kunnan pohjoisosaan, Sallan ja Savukoskelle alueelle.

Hankkeessa on tavoitteena rakentaa Lapioselän tuulivoimapuiston alueelle noin 150-200 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW