Utajärven Tynnyrikorven tuulivoimaosayleiskaava on käynnistyi

Utajärven kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen ja käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain ja 77 a § mukaan siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella Tuulialfa Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Utajärvelle.

Hankealue sijoittuu Utajärven kunnan pohjoisosaan rajautuen pohjoisessa Pudasjärven kaupunkiin ja lännessä osittain Oulun kaupungin rajaan.

Hankkeessa Tynnyrikorven tuulivoimapuiston alueelle on mahdollista sijoittaa tässä vaiheessa arvioiden noin 20-40 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW.