Vaalan Turkkiselän tuulivoimapuiston
osayleiskaava on hyväksytty

Vaalan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.6.2020 hyväksynyt Turkkiselän tuulivoimapuiston osayleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisena yleiskaavana. Hankealue käsittää kaikkiaan 42 voimalapaikkaa. Lisätietoja hankkeesta löytyy Vaalan kunnan sivuilta osoitteesta: https://www.vaala.fi/elinvoima/tuulivoima/kaavoitus/turkkiselka/